Slaapstoornissen

Een goede nachtrust is goud waard.


Slapen is namelijk niet enkel een periode van rust en ontspanning voor het lichaam, maar ook een periode waarin allerlei belangrijke homeostatische processen optreden, die ervoor zorgen dat we overdag opnieuw goed kunnen functioneren, ons goed kunnen concentreren, en die ons lichaam gezond houden.


Ongeveer één derde van de bevolking krijgt echter ooit te kampen met slaapproblemen, die op termijn niet alleen een belangrijke invloed kunnen hebben op het dagelijks leven, de gemoedstoestand en levenskwaliteit, maar ook een risico kunnen vormen voor allerhande gezondheidsproblemen op langere termijn. Vaak wordt naar slaapmedicatie gegrepen om te trachten de slaap te bevorderen.
In de meeste omstandigheden is (zeker chronisch gebruik van) slaapmedicatie echter niet de aangewezen behandeling, en kan het gebruik zelfs nadelige effecten hebben (bv. verhoogd valrisico, gewenning,…).


Je lan voor Slaapstoornissen terecht bij Dr. Filip Hoet.

Om een correcte en individueel aangepaste behandeling te kunnen bieden, is uiteraard in eerste plaats correcte diagnostiek noodzakelijk, gezien verschillende mogelijke oorzaken aan de basis kunnen liggen van een slaapstoornis.

Mogelijke slaapstoornissen

  • Obstructief slaapapnoe en snurken
  • Slapeloosheid (insomnia)
  • Hypersomnolentiesyndromen
  • Parasomnieën
  • Circadiane ritmestoornissen
  • Restless legs syndrome