Onze visie

De Acacia symboliseert onze holistische visie op de mens.
Het is de boom van bezinning en bescherming.

Wortels
Stevig verankerd in dit moment
Een krachtig fundament
De storm van twijfel en angst beukt
De Acacia geeft mee
En toch

Ze houdt stand
In al haar vertrouwen

Een stam
Een duidelijke grens
Voor zichzelf en anderen
Eenzaam
En toch

Inzicht
In ervaringen uit het verleden
Daadkracht in het heden
Dromen voor de toekomst

Takken, twijgen, bladeren
Overstijgen haar eigenheid
Samenwerking met anderen
Maakt sterker
En toch

De leegte daartussen
Ademruimte

Prachtige bloemen
Vruchten van reflectie
Tijdelijke bloei
En toch

Haar eeuwige seizoenen
Vernieuwing van binnenuit
Altijd weer

Eva Fosseprez